Skip to main content
1. Bagaimana permohonan penajaan pendidikan JPA boleh dibuat?

Iklan permohonan program penajaan JPA akan dikeluarkan dari semasa ke semasa dalam laman sesawang https://esilav2.jpa.gov.my/

2. Apakah Pinjaman Boleh Ubah (PBU) 2016?

Pinjaman Boleh Ubah merujuk kepada bentuk penajaan secara pinjaman yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar tajaan JPA bagi semua program penajaan di bawah JPA kecuali Program Dermasiswa B40.

Perjanjian pinjaman dikuatkuasakan mengikut empat keadaan seperti berikut:

  • pinjaman ditukar kepada biasiswa penuh dan dikecualikan daripada bayaran balik sekiranya pelajar berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam setelah tamat pengajian;
  • bayaran balik sebanyak 25% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dengan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) setelah tamat pengajian;
  • bayaran balik sebanyak 50% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dengan Syarikat Swasta dalam negara setelah tamat pengajian; dan
  • selain daripada keadaan seperti di atas, pelajar dikehendaki membayar balik sepenuhnya nilai pinjaman.

3. Apakah Student Assessment Centre (SAC)?

Student Assessment Centre merupakan kaedah pemilihan pelajar bagi calon-calon yang telah disenarai pendek. Kaedah tersebut mengandungi dua elemen utama, antaranya Latihan Dalam Kumpulan (LDK), temu duga atau apa-apa pendekatan yang dicadangkan mengikut kesesuaian. Tujuan SAC adalah bagi menyediakan profil interpersonal pelajar dan menyediakan maklumat kumulatif berkenaan kompetensi pelajar bagi memilih pelajar terbaik untuk ditaja JPA.

4. Apakah elaun yang disediakan oleh pihak JPA?

Elaun (tertakluk kepada peringkat dan tempat pengajian bagi penentuan Kadar A, B atau C):

a. Elaun Sara Hidup;
b. Elaun Penginapan;
c. Elaun Buku;
d. Elaun Alat Perkakas;
e. Elaun Pakaian Panas;
f. Elaun Tesis (tertakluk kepada peringkat dan mod pengajian);
g. Elaun Latihan Amali / Klinikal / Kerja Lapangan / Posting Elektif;
h. Elaun Akhir Pengajian;
i. Elaun Perjalanan;
j. Elaun Penempatan;
k. Elaun Bantuan Sewa Rumah;
l. Elaun Bantuan Keluarga; dan
m. Elaun Penyelidikan.

5. Bagaimana saya boleh menuntut elaun latihan amali?

Tuntuan elaun latihan amali boleh dibuat dengan mengisi borang tuntutan elaun latihan amali yang boleh didapati di HEP tempat pengajian atau di Portal http://esilav2.jpa.gov.my. Sila catatkan rujukan fail JPA (no. K/P) bagi memudahkan proses tuntutan ini.

Permohonan tuntutan hanya boleh dibuat selepas latihan amali tamat dilaksanakan (selewat-lewatnya 30 hari sebaik tamat tempoh latihan) dan sekiranya lewat melebihi tempoh yang ditetapkan adalah bergantung kepada budi bicara Jabatan ini.

6. Apakah syarat permohonan Nikah Kahwin ketika pengajian bagi pelajar-pelajar tajaan JPA?

Pelajar hanya dibenarkan berkahwin ketika dalam pengajian selepas mendapat kebenaran daripada pihak JPA. Syarat untuk diluluskan adalah pelajar mestilah tidak berkahwin dengan bukan warganegara, dipersetujui oleh penjamin dan keluarga dan mempunyai kedudukan akademik yang baik. Perkahwinan tanpa kebenaran pihak penaja boleh menyebabkan penajaan pelajar ditamatkan dan tuntutan gantirugi dikenakan ke atas pelajar. Borang Nikah Kawin boleh didapati di laman web http://esilav2.jpa.gov.my

7. Bolehkah saya menyertai Program Mobiliti atau pertukaran pelajar di universiti di luar negara atau di luar dari negara pengajian?

Pelajar yang ingin mengikuti program mobiliti berbentuk akademik (mempunyai pindahan jam kredit) biasiswa dibayar dengan kadar dalam negara / negara pengajian asal sahaja bagi semester berkenaan. Pelajar dikehendaki mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti insurans keselamatan dan sebagainya. Sebarang pelanjutan adalah dengan tanggungan pelajar sendiri. Bagi program bukan berbentuk akademik, pelajar diberi penangguhan penajaan dan sekiranya pengajian pelajar memerlukan pelanjutan, pelajar perlu menanggung sendiri kos pelanjutan terbabit. Pelajar perlu mengemukakan permohonan mengikuti program tersebut dalam tempoh 30 hari sebelum program tersebut berjalan kepada:

a. Pelajar dalam negara dipanjangkan kepada email Unit Pembangunan LSP Dalam Negara di Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..


b. pelajar luar negara dipanjang kepada Pejabat Penasihat dan Latihan di negara pengajian.

Borang Program Mobiliti boleh didapati di laman web http://esilav2.jpa.gov.my

8. Bolehkah saya bertukar penaja sekiranya saya ditawarkan oleh penaja lain setelah saya menerima biasiswa JPA?

Pelajar tajaan JPA tidak dibenarkan sama sekali menerima tajaan lebih daripada satu penaja. Jika pelajar ingin menukar penaja lain, sila kemukakan surat rasmi ke Jabatan ini.

9. Bolehkah saya bertukar kursus atau bidang selepas mengikuti pengajian dan menerima biasiswa JPA?

Tiada sebarang pertukaran kursus dibenarkan melainkan atas sebab-sebab yang difikirkan munasabah. Sebarang permohonan pertukaran kursus akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa dan sekiranya mesyuarat bersetuju meluluskan permohonan tersebut, maka penajaan ke atas pelajar akan diteruskan untuk kursus yang baru. Namun, jika sebaliknya, penajaan ke atas pelajar mungkin akan ditamatkan. Sekiranya pelajar tajaan ingin bertukar kursus, pelajar perlu kemukakan surat rasmi kepada Jabatan ini memaklumkan sebab-sebab ingin bertukar kursus.

10. Bolehkah saya memohon sekiranya telah mempunyai penaja lain seperti PTPTN?

Jika pelajar memilih untuk menerima tawaran penajaan JPA, pelajar adalah bertanggungjawab dalam urusan penamatan kemudahan pinjaman PTPTN atau penaja-penaja lain.

11. Apakah perkhidmatan yang disediakan di Portal MySELF (Malaysian Student Engagement Online Feed)?

a. Pengemaskinian Maklumat Peribadi & Perhubungan;
b. Semakan Jadual Bayaran Elaun Sara Hidup (ESH);
c. Semakan Jadual Bayaran Balik Pinjaman/Gantirugi;
d. Semakan Bil Tuntutan Pinjaman/Gantirugi;
e. Semakan Status Senarai Hitam;
f. Lapor Diri Atas Talian;
g. Permohonan Penangguhan Kontrak;

12. Bagaimana sekiranya tempoh penajaan tidak sepadan dengan tempoh pengajian universiti?

Pelajar perlu mengisi borang pindaan tempoh yang boleh didapati di laman web http://esilav2.jpa.gov.my dan kes pelajar akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa untuk pertimbangan.

13. Bagaimana pelajar boleh melapor diri setelah tamat belajar? Dengan melayari laman web berikut:

a. http://myself.jpa.gov.my;
b. Klik pada Daftar eSILA-ID (sekiranya masih belum mempunyai kata laluan);
c. Log-in, klik pada tab Pengajian
d. Klik pada menu Lapor Diri Tamat Pengajian, isi semua maklumat dan klik Hantar Permohonan;
e. Lampirkan dokumen sokongan berikut:
    i. Salinan Ijazah/ Surat Pengesahan Senat Tamat Belajar;
    ii. Salinan transkrip peperiksaan; dan
    iii. Bukti permohonan pekerjaan dengan Pihak Berkuasa Melantik (contoh: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam).

14. Bagaimana cara untuk saya memohon penangguhan balik ke Malaysia bagi tujuan bekerja di luar negara?

a. Pelajar perlu memohon melalui Sistem MySELF.

b. Boleh rujuk soalan lazim seperti di bawah untuk memberi lebih kefahaman sebelum memohon penangguhan balik bagi tujuan bekerja di luar negara.

Kenaikan Elaun Sara Hidup

A. Kenaikan Elaun Sara Hidup Pelajar Tajaan JPA Dalam dan Luar Negara (kecuali pelajar Ijazah Pertama di United Kingdom)

1. Bilakah kadar ESH pelajar tajaan JPA dinaikkan?

Kadar baharu berkuatkuasa mulai 1 Julai 2023.

2. Berapa orang pelajar yang terlibat dengan kenaikan kadar ini?

43,595 pelajar di peringkat persediaan hingga Ijazah Lanjutan di dalam dan luar negara (Latihan Sebelum Perkhidmatan).

3. Berapa jumlah kenaikan ESH yang diluluskan sebulan?
Dalam Negara Luar Negara
+RM 100 + 15%
4. Apakah elaun yang disediakan oleh pihak JPA?
Dalam Negara Kadar Luar Negara
UK Amerika Lain-Lain
Lama A & B A & B A, B & C Tiada Perubahan
Baharu A Sahaja A Sahaja A & B Sahaja Tiada Perubahan
5. Adakah kenaikan ini melibatkan pegawai tajaan JPA di bawah Program Latihan Dalam Perkhidmatan?

Kenaikan ini tidak termasuk pegawai tajaan JPA di bawah Program Latihan Dalam Perkhidmatan.

Kenaikan Elaun Sara Hidup

B. Kenaikan Elaun Sara Hidup Pelajar Ijazah Pertama Tajaan JPA di United Kingdom