Skip to main content

Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan. Sila baca, fahami dan pastikan anda memohon mengikut kategori program penajaan yang ditawarkan.