Skip to main content

Program Accelerated Course For Competency Excellence (ACE)

Program Accelerated Course for Competency Excellence (ACE) merupakan program latihan dengan penajaan yang diperkenalkan mulai tahun 2024 bagi tujuan pembangunan kompetensi penjawat awam dalam memacu pembangunan negara khususnya dalam bidang tujahan baharu seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), peralihan tenaga, transformasi digital, pertanian dan teknologi makanan, pengurusan bencana, keselamatan siber dan persempadanan negara.

Syarat Umum

(a) pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P) lantikan tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan (kecuali Badan Berkanun Yang Diasingkan Saraan dan Badan Berkanun Yang Diasingkan Saraan Dan Dibebaskan);

(b) telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada 1 Januari tahun penawaran;

(c) mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus seperti berikut:

Tempoh Kursus Tempoh Menunggu
(pada 1 Januari tahun penawaran)
Lebih dari 12 bulan 2 tahun
Lebih dari 3 bulan dan kurang dari 12 bulan 1 tahun

(d) permohonan diperakui oleh Ketua Jabatan dan/ atau Ketua Perkhidmatan masing-masing melalui Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM);

(e) bebas daripada tindakan tatatertib/ disiplin atau tindakan mahkamah;

(f) tidak tersenarai dalam senarai hitam pinjaman atau biasiswa JPA

(g) telah mengisytiharkan harta dalam tempoh lima tahun terkini;

(h) tidak menerima penajaan daripada penaja lain dalam tempoh berkursus;dan

(i) bebas daripada sebarang penyakit kronik seperti di LAMPIRAN A

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Syarat Khusus

(a) pegawai berada di gred 44 hingga gred 56 daripada pelbagai skim perkhidmatan;

(b) mencapai purata markah minimum Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 85% ke atas bagi tempoh tiga tahun terkini berturut-turut dalam skim perkhidmatan semasa;

(c) baki tempoh berkhidmat sekurang-kurangnya lima tahun;

(d) pegawai yang telah melaporkan diri setelah tamat cuti belajar di peringkat ijazah lanjutan tetapi belum menamatkan pengajian dengan jaya tidak layak dipertimbangkan; dan

(e) pegawai yang telah dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi dan masih belum menyelesaikan jumlah tuntutan tersebut tidak layak dipertimbangkan.

Bidang Kursus

i. Kecerdasan buatan;


ii. Peralihan tenaga;


iii. Transformasi digital;


iv. Pertanian dan teknologi makanan;


v. Pengurusan bencana;


vi. Keselamatan siber; dan


vii. Persempadanan negara.

Permohonan

Sila semak iklan tahun semasa untuk maklumat lanjut