Skip to main content

Program Skills Training Initiative (STRIVE)

Program latihan dengan penajaan untuk pegawai daripada Kumpulan Pelaksana untuk mengikuti latihan pendidikan latihan teknikal dan vokasional (TVET) di peringkat Sijil dan Diploma Kemahiran di dalam negara.

Syarat Umum

(a) Pegawai Kumpulan Pelaksana lantikan tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan (tidak termasuk Badan Berkanun Persekutuan);

(b) telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada 1 Januari tahun penawaran;

(c) telah berkhidmat sekurang-kurangnya lapan tahun pada 1 Januari tahun
penawaran;

(d) mencapai purata markah minimum Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 85% bagi tempoh tiga tahun berturut-turut (sebelum tahun penawaran) dalam skim perkhidmatan terkini. Penilaian setahun LNPT hendaklah genap 12 bulan;

(e) berumur tidak melebihi 45 tahun pada 1 Januari tahun penawaran;

(f) pegawai yang memohon kemudahan ini hendaklah mengikuti pengajian
pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan Persijilan Kemahiran
Malaysia sedia ada yang telah dimiliki dalam bidang (area) yang sama
(mengikut Daftar Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, SKPK).

(g) mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti latihan jangka panjang/ sederhana di bawah kemudahan cuti belajar sedia ada seperti berikut:

Tempoh Kursus Tempoh Menunggu
(pada 1 Januari tahun penawaran)
Lebih daripada 12 bulan 2 tahun
Lebih daripada 3 bulan dan kurang daripada 12 bulan 1 tahun

(h) permohonan diperakui oleh Ketua Jabatan dan/ atau Ketua Perkhidmatan melalui Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM);

(i) bebas daripada sebarang pertuduhan/ tindakan tatatertib/ dakwaan mahkamah;

(j) bukan peminjam tegar pinjaman pelajaran atau bukan dalam senarai hitam JPA atau badan penaja lain;

(k) telah mengisytiharkan harta dalam tempoh lima tahun terkini; dan

(l) tidak mendapat penajaan (pinjaman atau biasiswa) daripada agensi penaja lain bagi pengajian yang akan diikuti.

*Tahun penawaran bermaksud tahun program diiklankan

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Syarat Khusus

(a) memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Sijil Vokasional Malaysia (SVM);

(b) pegawai mengikuti pengajian Persijilan Kemahiran Malaysia dalam tempoh
berikut:

i. Sijil Kemahiran Malaysia  : 6 hingga 24 bulan

ii. Diploma Kemahiran Malaysia : 24 hingga 36 bulan

*Pengajian berbentuk pakej yang menggabungkan beberapa peringkat
Persijilan Kemahiran Malaysia adalah tidak dibenarkan.
c) pengajian yang akan diikuti diiktiraf oleh JPK, KESUMA;

(c) memiliki kelulusan di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang
yang sama dengan pengajian yang dimohon (mengikut Daftar Standard
Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, SKPK) - bagi permohonan Diploma
Kemahiran Malaysia sahaja; dan

(d) telah menerima tawaran mengikuti pengajian Persijilan Kemahiran
Malaysia secara sepenuh masa pada tahun penawaran dan belum
memulakan pengajian di Institusi TVET yang ditauliahkan oleh JPK,
KESUMA seperti di LAMPIRAN A

Permohonan

Sila semak iklan tahun semasa untuk maklumat lanjut