Skip to main content

Dermasiswa B40 (DB40)

Penajaan di bawah program ini membantu pelajar-pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah iaitu golongan B40 untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, khususnya di peringkat Diploma dalam bidang berfokuskan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) di Universiti Awam (UA), Politeknik, Institut Kemahiran Awam (IKA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang dikenal pasti mempunyai prospek kebolehpasaran yang tinggi dalam industri. Penajaan yang diberikan adalah berbentuk Dermasiswa.

Bentuk Penajaan : Biasiswa

Syarat Umum
  • Warganegara Malaysia;
  • Mempunyai kesihatan yang baik;
  • Ibu dan/atau bapa tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh JPA;
  • Menduduki peperiksaan SPM buat kali pertama┬ádi manamana sekolah menengah termasuk sekolah khas, sekolah swasta atau calon-calon persendirian;
  • Umur belum mencapai 19 tahun, atau belum mencapai 20 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki; dan
  • Pendapatan per kapita dalam kategori B40 iaitu RM4,849.00 sebulan dan kebawah.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Syarat Khusus

Bagi Institut Kemahiran Awam (IKA) yang merangkumi Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) / Institut Kemahiran MARA / Kolej Kemahiran Tinggi MARA / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) / Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI):

(a) Menduduki SPM dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah serta mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam mana-mana satu subjek lain yang diambil; dan
(b) Telah mendapat tempat dan memulakan pengajian di institusi pengajian tersebut.

Bagi Universiti Awam (UA), Politeknik dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang dikenal pasti:

(a) Menduduki SPM dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah serta mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam mana-mana tiga subjek lain yang diambil; dan
(b) Telah mendapat tempat dan memulakan pengajian di institusi pengajian tersebut.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Permohonan

*Tertakluk kepada takwim dasar penajaan semasa