Skip to main content

Program Khas Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia Dalam Negara (LSPM)

Program Khas Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia Dalam Negara (LSPM) merupakan penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kepada 200 orang pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+ untuk melanjutkan pelajaran di dalam negara. Calon-calon akan ditawarkan penajaan untuk mengikuti pengajian peringkat Persediaan hingga ke Ijazah Pertama di Universiti Awam (UA), Government Linked Universities (GLU) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dalam negara yang dikenal pasti, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Bentuk penajaan : Pinjaman Boleh Ubah (PBU)

Syarat Umum
  • Warganegara Malaysia;
  • Mempunyai kesihatan yang baik;
  • Ibu dan/atau bapa tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh JPA;
  • Tidak menerima bantuan kewangan/tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat pengajian yang sama;
  • Menduduki peperiksaan SPM buat kali pertama di manamana sekolah menengah atau calon-calon persendirian; dan
  • Umur belum mencapai 19 tahun(20 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki.

*Keutamaan diberikan kepada calon daripada latar belakang keluarga dengan kategori pendapatan B40 dan M40.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Syarat Khusus
  • Pelajar hendaklah mendapat keputusan SPM sekurangkurangnya 9A+ dalam mana-mana mata pelajaran tanpa mengambil kira mata pelajaran selebihnya (sekiranya ada); dan
  • Memulakan pengajian peringkat Persediaan sebelum 31 Disember tahun penawaran biasa.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Permohonan

Dibuka bermula 29 Mei 2024 (Rabu) jam 2.00 petang hingga 9 Jun 2024 (Ahad) jam 5.00 petang

*Tertakluk kepada takwim dasar penajaan semasa.