Skip to main content

Program Penajaan Nasional (PPN)

Program Penajaan Nasional (PPN) merupakan penajaan kepada 20 orang pelajar terbaik lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia. Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan penajaan bagi mengikuti pengajian peringkat Persediaan sehingga ke peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi penajaan Ijazah Pertama, pelajar diberi pilihan 20 universiti yang ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2023/2024 mengikut bidang. Senarai 20 universiti ini melibatkan empat buah negara yang dikenal pasti iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan Singapura.

Bentuk penajaan : Pinjaman Boleh Ubah (PBU)

Syarat Umum
 • Warganegara Malaysia;
 • Pemohon disyaratkan bebas daripada penyakit kronik/berjangkit/penyakit yang memerlukan rawatan susulan dan berupaya mengikuti pengajian sehingga tamat, serta disahkan sihat untuk meneruskan pengajian;
 • Ibu dan/atau bapa tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh JPA;
 • Menduduki peperiksaan SPM buat kali pertama di mana-mana sekolah menengah atau calon-calon persendirian; 
 • Umur belum mencapai 19 tahun (20 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki; dan
 • Tidak menerima bantuan kewangan/tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat pengajian yang sama.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Syarat Khusus

 1. Bidang Kejuruteraan/ Sains dan Teknologi

  Memperoleh keputusan sekurang-kurangnya 9A+ bagi mata pelajaran berikut:
  Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Pendidikan Moral/ Usul AlDin/ Al-Syariah/ Turath Al-Quran Wa Al-Sunnah/ Turath Dirasat Al-Islamiah; dan satu mata pelajaran lain;

  DAN JIKA ADA,

  Memperoleh minimum gred A- bagi semua mata pelajaran lain.

 2. Selain Bidang Kejuruteraan/ Sains & Teknologi

  Memperoleh kepurusan sekurang-kurangnya 8A+ bagi mata pelajaran berikut:
  Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Pendidikan Moral/ Usul AlDin/ Al-Syariah/ Turath Al-Quran Wa Al-Sunnah/ Turath Dirasat Al-Islamiah; Sains dan mana-mana dua mata pelajaran elektif;

  DAN JIKA ADA,

  Memperoleh minimum gred A- bagi semua mata pelajaran lain.

*Tertakluk kepada dasar penajaan semasa

Permohonan

Dibuka bermula 29 Mei 2024 (Rabu) jam 2.00 petang hingga 9 Jun 2024 (Ahad) jam 5.00 petang

*Tertakluk kepada takwim dasar penajaan semasa